Inteckningslån

Skuldfinansiering

Om ditt hotelllån förfaller eller om du tycker att din ränta är för hög är det dags att refinansiera. Dessutom refinansierar många ägare sina hotell (er) efter flera års nedbetalning av skulder för att skörda sitt eget kapital (och få sina "kontanter") genom att öka belåningsgraden (hävstångseffekt) för refinansieringslånet, så de kan köpa eller utveckla fler hotell. Vi kan hjälpa dig med detta genom att tillhandahålla antingen permanent eller kortsiktig brofinansiering, baserat på omständigheterna. Många olika låneprodukter är tillgängliga för detta ändamål, till exempel statligt garanterat, konventionellt, CMBS, livförsäkringsbolag, C-PACE, mezzanine, Preferred Equity och Bridge. Vi kan hjälpa dig att bestämma vilken låneprodukt som är bäst för dig att använda för att uppnå dina mål, och sedan ordnar vi den typen av finansiering åt dig.

Hampton Inn