Förvärvslån

Förvärvslån

Vill du utöka ditt företags fotavtryck genom att köpa ett annat hotell som har befintligt kassaflöde på plats och sedan renovera det för en varumärkesomvandling? Vi kan hjälpa dig med detta genom att tillhandahålla antingen permanent eller kortsiktig brofinansiering, baserat på omständigheterna. Många olika låneprodukter är tillgängliga för detta ändamål, till exempel statligt garanterat, konventionellt, CMBS, livförsäkringsbolag, C-PACE, mezzanine, Preferred Equity och Bridge. Vi kan hjälpa dig att bestämma vilken låneprodukt som är bäst för dig att använda för att uppnå dina mål, och sedan ordnar vi den typen av finansiering åt dig.

Hilton Tru Florence SC Exterior