Δάνεια απόκτησης

Δάνεια απόκτησης

Θέλετε να επεκτείνετε το αποτύπωμα της εταιρείας σας αγοράζοντας ένα άλλο ξενοδοχείο που έχει υπάρχουσες ταμειακές ροές και στη συνέχεια ανακαινίζοντάς το για μετατροπή μάρκας; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτό, παρέχοντας είτε μόνιμη είτε βραχυπρόθεσμη γέφυρα χρηματοδότησης, ανάλογα με τις περιστάσεις. Πολλά διαφορετικά δανειακά προϊόντα είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό, όπως κρατικά εγγυημένα, συμβατικά, CMBS, Life Insurance Company, C-PACE, Mezzanine, Preferred Equity και Bridge. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποιο προϊόν δανείου είναι καλύτερο για εσάς να χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε τους στόχους σας και, στη συνέχεια, θα κανονίσουμε αυτόν τον τύπο χρηματοδότησης για εσάς.

Hilton True Florence photo