Предпочитан собствен капитал

Предпочитан собствен капитал

Макар и по-скъпо от дълговото финансиране, чрез получаване на инвестиция с предпочитан собствен капитал за вашия хотел е възможно да постигнете до 95% заем-към-себестойност / 95% заем-към-стойност на структурата на капитала / капитала на финансиращ проект. Това означава, че собствениците, инвеститорите и разработчиците не трябва да влагат голяма част от собствените си пари в проекта. Предпочитаният собствен капитал може да се използва за придобиване на хотели, рекапитализация на съществуващ капитал, основополагащо строителство, ремонти, изкупуване от партньори и за спасяване на капитал. Ние можем да организираме този вид финансиране за вас.

Miami Beach Hotels