Önskat eget kapital

Önskat eget kapital

Även om det är dyrare än skuldfinansiering, genom att erhålla en Preferred Equity-investering för ditt hotell är det möjligt för dig att uppnå upp till 95% Lån-till-kostnad / 95% Lån-till-värde av ett finansieringsprojekts kapitalstruktur / kapitalstack. Det betyder att ägarna, investerarna och utvecklarna inte behöver lägga mycket av sina egna pengar i projektet. Preferred Equity kan användas för hotellförvärv, rekapitalisering av en befintlig kapitalbunt, grundläggande konstruktion, renoveringar, partnerinköp och för räddningskapital. Vi kan ordna denna typ av finansiering åt dig.

Miami Beach Hotels