Kredi për Rifinancim Hipotekor

Rifinancimi i borxhit

Nëse kredia juaj hipotekare për hotelin po maturohet ose nëse mendoni se norma juaj e interesit është shumë e lartë, atëherë është koha për të rifinancuar. Për më tepër, shumë pronarë rifinancojnë hotelin (at) e tyre pas disa vitesh të shlyerjes së borxhit për të korrur kapitalin e tyre (dhe për të marrë "paratë e tyre") duke rritur raportin kredi-vlerë (shuma e levave) të huasë së rifinancimit, kështu që ata mund të blejnë ose të zhvillojnë më shumë hotele. Ne mund t'ju ndihmojmë me këtë duke siguruar financim urë ose të përhershëm ose afatshkurtër, bazuar në rrethanat. Shumë produkte të ndryshme kredie janë në dispozicion për këtë qëllim, të tilla si Qeveria e garantuar, Konvencionale, CMBS, Kompania e Sigurimit të Jetës, C-PACE, Mezzanine, Equity Preferred dhe Bridge. Ne mund t'ju ndihmojmë të vendosni se cili produkt kredie është më i miri për ju që të përdorni për të arritur objektivat tuaja, dhe pastaj ne do të organizojmë atë lloj financimi për ju.

Hampton Inn photo