Kredi për Blerje

Hotel Acquisition Loans

Dëshironi të zgjeroni gjurmët e kompanisë tuaj duke blerë një hotel tjetër që ka rrjedhje monetare në vend dhe më pas duke e rinovuar atë për një konvertim të markës? Ne mund t'ju ndihmojmë me këtë duke siguruar financim urë ose të përhershëm ose afatshkurtër, bazuar në rrethanat. Shumë produkte të ndryshme kredie janë në dispozicion për këtë qëllim, të tilla si Qeveria e garantuar, Konvencionale, CMBS, Kompania e Sigurimit të Jetës, C-PACE, Mezzanine, Equity Preferred dhe Bridge. Ne mund t'ju ndihmojmë të vendosni se cili produkt kredie është më i miri për ju që të përdorni për të arritur objektivat tuaja, dhe pastaj ne do të organizojmë atë lloj financimi për ju.

Hilton True Florence photo