Foretrukket egenkapital

Foretrukket egenkapital

Selv om det er dyrere enn gjeldsfinansiering, er det mulig å oppnå en 95% Lån-til-kostnad / 95% Lån-til-verdi av et finansieringsprosjekts kapitalstruktur / kapitalbunke. Det betyr at eierne, investorene og utviklerne ikke trenger å legge mye penger i prosjektet. Foretrukket egenkapital kan brukes til hotelloppkjøp, rekapitalisering av en eksisterende kapitalbunke, grunnbygging, renoveringer, partnerkjøp og til redningskapital. Vi kan ordne denne typen finansiering for deg.

Miami Beach Hotels