Префериран капитал

Префериран капитал

Иако е поскапо од финансирање на долгови, со добивање на повластена инвестиција за вашиот хотел, можно е да постигнете до 95% заем по цена / 95% заем до вредност на капитална структура / капитал на финансиски проект. Тоа значи дека сопствениците, инвеститорите и програмерите не треба да вложуваат голем дел од сопствените пари во проектот. Преферираниот капитал може да се користи за купување хотели, докапитализација на постоечки капитал, изградба на темели, реновирање, откуп на партнери и за спасување капитал. Можеме да организираме ваков вид финансирање за вас.

Miami Beach Hotels