Хипотекарни заеми за рефинансирање

Рефинансирање на долгот

Ако вашиот хотелски хипотекарен заем созрева или ако сметате дека вашата каматна стапка е превисока, тогаш е време за рефинансирање. Дополнително, многу сопственици ги рефинансираат своите хотели (а) по неколку години исплата на долг за да го соберат својот капитал (и да добијат „готовина“) преку зголемување на односот заем-вредност (износ на потпора) од заемот за рефинансирање, тие можат да купат или развијат повеќе хотели. Ние можеме да ви помогнеме во ова со обезбедување или трајно или краткорочно финансирање на мостот, врз основа на околностите. За оваа намена се достапни многу различни кредитни производи, како што се гарантирани од Владата, Конвенционални, CMBS, Друштво за осигурување живот, C-PACE, Mezzanine, Preferred Equity и Bridge. Ние можеме да ви помогнеме да одлучите кој производ за заем е најдобар за вас да го користите за да ги постигнете вашите цели, а потоа ќе го организираме тој тип на финансирање за вас.

Hampton Inn