Hipotekarni zajmovi za refinanciranje

Refinanciranje duga

Ako dospijeva vaš hipotekarni kredit za hotel ili mislite da vam je kamata previsoka, vrijeme je za refinanciranje. Osim toga, mnogi vlasnici refinanciraju svoje hotele nakon nekoliko godina otplate duga kako bi ubrali svoj kapital (i izvukli "gotovinu") povećanjem omjera kredita i vrijednosti (iznos poluge) kredita za refinanciranje, pa mogu kupiti ili razviti više hotela. U tome vam možemo pomoći pružanjem stalnog ili kratkoročnog financiranja premošćivanja, ovisno o okolnostima. U tu svrhu dostupni su mnogi različiti kreditni proizvodi, kao što su Jamstvo države, Konvencionalno, CMBS, Društvo za životno osiguranje, C-PACE, Mezanin, Preferred Equity i Bridge. Možemo vam pomoći da odlučite koji je kreditni proizvod najbolji za vas da zaposlite kako biste postigli svoje ciljeve, a zatim ćemo za vas organizirati tu vrstu financiranja.

Hampton Inn photo