ارزش ویژه ترجیح داده شده

ارزش ویژه ترجیح داده شده

گرچه گرانتر از تامین مالی بدهی است ، اما با به دست آوردن سرمایه گذاری ترجیحی برای هتل خود ، می توانید تا 95% Loan-to-Cost / 95% Loan-to-Value از یک پروژه سرمایه گذاری در ساختار سرمایه / مجموعه سرمایه. این بدان معناست که مالکان ، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان مجبور نیستند مقدار زیادی از پول نقد خود را به پروژه اختصاص دهند. سرمایه ترجیحی می تواند برای تملک هتل ، تجدید سرمایه یک مجموعه موجود ، ساخت و ساز اولیه ، بازسازی ، خرید شریک و سرمایه نجات استفاده شود. ما می توانیم این نوع تامین مالی را برای شما ترتیب دهیم.

Miami Beach Hotels