Προτιμώμενα ίδια κεφάλαια

Προτιμώμενα ίδια κεφάλαια

Παρόλο που είναι πιο ακριβό από τη χρηματοδότηση χρέους, αποκτώντας μια επενδυτική αξία για το ξενοδοχείο σας, μπορείτε να επιτύχετε έως και 95% Loan-to-Cost / 95% Loan-to-Value μιας κεφαλαιακής δομής / κεφαλαίου κεφαλαίου ενός χρηματοδοτικού έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες, οι επενδυτές και οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να βάλουν πολλά από τα μετρητά τους στο έργο. Τα προτιμώμενα ίδια κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ξενοδοχείων, την ανακεφαλαιοποίηση μιας υπάρχουσας στοίβας κεφαλαίου, την ανέγερση, την ανακαίνιση, την εξαγορά συνεργατών και το κεφάλαιο διάσωσης. Μπορούμε να κανονίσουμε αυτό το είδος χρηματοδότησης για εσάς.

Miami Beach Hotels